ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Distribujeme i naprosto unikátní čističky vzduchu

Kompletní popis cisticka.doc (ke stažení)
Srovnávací tabulka srovnani.xls (ke stažení)

Nabízíme Vám recept na zdravý život "čistý vzduch"

Proč čistit vzduch v obytných místnostech?

Je prokázáno, že lidé tráví většinu času, až 90 % v budovách. Na základě vědeckého výzkumu je všeobecně známo, že znečištěný vzduch v místnostech ve kterých se zdržujeme, je jedním z hlavních faktorů ohrožujících zdraví lidí. Vzduch v uzavřených místnostech bývá 4-6 krát znečištěnější než vzduch venku a 8 - 10 krát toxičtější. Ovzduší uvnitř budov je samozřejmě ovlivněno znečištěním zevního ovzduší, které proniká dovnitř mimovolným i úmyslným větráním. Výsledná kvalita vnitřního ovzduší je však značně odlišná. Klesá v něm obsah oxidu siřičitého, a to obzvláště rychle v místnostech z vápennými omítkami. Při jiných povrchových úpravách vnitřních stěn (tapety) je pokles koncentrací podstatně pomalejší.

V podstatně vyšších koncentracích než venku se mnohdy vyskytují koncentrace oxidů dusíku uvnitř budov, neboť jsou produkovány při vaření na plynu a zejména v případech plynového vytápění bez řádného odtahu. Oxidy dusíku jsou podobně jako oxid siřičitý pohlcovány omítkou, pomaleji u nepropustných povrchů vnitřních stěn. Při plynovém vaření a při místním vytápění uhlím nebo plynem se uvolňuje rovněž oxid uhelnatý a jeho koncentrace může snadno narůst nad úroveň koncentrace ve venkovním ovzduší.

Užívání plastických materiálů v domácnostech, kancelářích apod. (dřevotřískové desky a podobné materiály, bakelit, umakart, lepidla, pojiva při výrobě papíru - některé druhy tapet, apretované textilie, napěněné formaldehydové pryskyřice užívané jako tepelně izolační hmoty aj.) zvyšuje emise formaldehydu, styrenu a dalších organických látek, které jsou z nich uvolňovány. K dalšímu znečištění ovzduší přispívají kromě vaření a vytápění i další činnosti v bytě (čištění, úklid, osobní hygiena, užívání kosmetik i používaná technika (tonery tiskáren aj.). Klimatizace budov pomáhá udržovat jejich koncentrace ve vnitřním ovzduší.

Většinou jsou také ve vnitřním ovzduší budov přítomny choroboplodné zárodky, vylučované při dýchání, kašli a kýchání, uvolňované ze zanícené kůže a sliznic aj. Jejich koncentrace jsou zde podstatně vyšší než venku, neboť tam se rychle rozptylují a ničí vysycháním a slunečním zářením.

Velice negativní vliv na zdraví má především výskyt alergenů ve vnitřním ovzduší. Ty vyvolávají u citlivých lidí alergické obtíže (záněty spojivek a nosní sliznice, průduškové astma). Uplatňuje se tak zejména domácí prach, v němž jako alergický činitel působí mikroskopické zbytky těl a výměty roztočů, žijících hlavně v lůžkovinách, dále prach z peří, pyl, plísně, částečky uvolňované z některých pokojových květin, prach ze srsti domácích zvířat, zbytky detergentů aj.

V některých případech se v budovách může vyskytovat i zvýšené množství radioaktivního plynu radonu a jeho rozpadových produktů. Mimořádně významnou a zdravotně škodlivou součástí vnitřního ovzduší budov je tabákový kouř.

Přímá závislost mezi výskytem nemocí jako je astma, alergie, bronchitida, alergická rýma, nespavost, únava a znečištěným ovzduším obývaných místností je vědecky prokázána.

Jak z předchozího vyplývá, je důvodů proč v obytných místnostech vzduch čistit více než dost!
Co tedy můžeme udělat pro vytvoření správné iontové pohody doma i na svém pracovišti?

Vytváření umělých záporných iontů vzduchu na pracovištích a v domácnostech, vede ke snížení nemocnosti,zvýšení pracovních výkonů,ke snížení prašnosti a mikrobiálního zatížení vzduchu.Ionty vzduchu, které jsou nositeli nepatrných elektrických nábojů, působí ozdravně na celý organismus člověka a podporuje jeho obranyschopnost. Když tedy máme nedostatek iontů vzduchu v městských aglomeracích, a tím i doma či na pracovištích, pokusme se ho tam dostat umělou cestou, pomocí čističky vzduchu.

Při řešení problému zjistíte, že na trhu se nabízí samostatně čistička vzduchu, ionizátor a generátor ozónu. Tyto přístroje dohromady jsou schopny vytvořit čistý a zdravý vzduch. Pořízení všech tří přístrojů je nejen finančně nákladné, ale hlavně prostorové nároky jsou značné a také údržba není bez dalších nákladů. My Vám nabízíme přístroj, který všechny tři funkce zvládne sám! Je ve dvojím provedení a váha i rozměr jsou velice příznivé. čističky vzduchu "Super plus" a "Super plus turbo" jsou výrobky špičkové technologie, jednoduché konstrukce, nehlučné, s nízkou spotřebou elektrické energie, mají vysoký koeficient čištění, jsou prostorově minimální, bez motoru, bez výměnných filtrů po celou dobu užívání. Pořízení přístroje je tedy jedinou investicí - investicí pro zdraví.Technické parametry

Super plus Super plus turbo

Průtok vzduchu: 25 m3/hod. 56 m3/hod.
Optimální čištěný prostor: 50 m3 100 m3
Spotřeba el. energie: 5W 10W
Koeficient čištění: 88 % 98%
Váha: 2 kg 2 kg
Rozměry: 430x210x120 mm 270x190x140 mm


Super Plus

Super Plus

Super Turbo Plus

Super Turbo Plus Super Turbo Plus 2

Super Plus Eco

Super Plus Eco

Použití čističek v podnikatelské sféře

Poučme se od přírody a vytvořme ozdravné prostředí! Majitelé či provozovatelé rehabilitačních, masérských, kosmetických a jiných salónů mohou ke své profesi nabídnout svým zákazníkům i ozdravné prostředí jejich provozovny ve formě iontoterapie.

Uvedené výrobky jsou ve shodě s technickými normami:
elektrická bezpečnost: čSN EN 60335-2-65, EMC: čSN EN 55014-1,
Hygienická norma : čSN 50014-2-98
Záruční doba 24 měsíců
Výrobce: OOO "Čistý vzduch" Rusko, město Orel